อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศร.ร.คุณธรรม

โพสต์16 ก.ค. 2560 09:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 09:22 ]
             
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงได้ส่งครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศร.ร.คุณธรรม ณ  สพป.สบ2