ร่วมนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต

โพสต์16 ก.ค. 2560 09:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 09:37 ]
               
วันที่30มิถุนายน 2560  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงได้ส่งครูเข้าร่วมนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต โดยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ณ ห้างทวีกิจคมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี