โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 20:02 ]
         
 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม