โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง:จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โพสต์31 ก.ค. 2560 19:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 20:00 ]
            
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง:จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐