โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

โพสต์16 ก.ค. 2560 21:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 21:22 ]
         
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการประกวดการแต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติด/เดินรณรงและให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ กิจกรรมวันสุนทรภู่โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี/ประกวดคัดลายมือ/ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี/และประกวดนางงามพยายามสวย(ชุดจากเศษวัสดุเหลือใช้)