โรงเรียนคุณธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โพสต์20 ก.ค. 2560 07:38โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 07:39 ]
         
วันที่7กรกฎาคม2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดกิกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยการแห่เทียนรอบตลาดวิหารแดงและนำไปถวายที่วัดวิหารแดงและวัดหนองโพธิ์