กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหาในโรงเรียน

โพสต์16 ก.ค. 2560 09:50โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 09:51 ]
       
 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงได้จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยให้นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหาที่พบในโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงงานคุณธรรมต่อไป