ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

โพสต์27 พ.ย. 2560 00:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2560 00:23 ]
       
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงได้จัดค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
โดยเชิญคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม คุณครู
ชนธิกาญจน์  กระสินหอม และคุณครูธนาวัฒน์  นกไทย  ครูโรงเรียนวัดเตาปูน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน