โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

โพสต์27 พ.ย. 2560 00:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2560 00:23 ]

       
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงได้จัดค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
โดยเชิญคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม คุณครู
ชนธิกาญจน์  กระสินหอม และคุณครูธนาวัฒน์  นกไทย  ครูโรงเรียนวัดเตาปูน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

ร.ร.อนุบาลวิหารแดง

โพสต์15 พ.ย. 2560 02:14โดยไม่ทราบผู้ใช้

ประชุมโรงเรียนคุณธรรม 11พ.ค.60โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2560

โพสต์22 ส.ค. 2560 23:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 23:46 ]

           
วันที่18 สิงหาคมม พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2560
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ครั้งที่1/2560

โพสต์1 ส.ค. 2560 21:15โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 21:18 ]

         
 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายธรรมนูญ  บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง เป็นประธานเปิดการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมร่วมใจพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง:กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง

โพสต์31 ก.ค. 2560 20:18โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 20:18 ]

       
 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง:กิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ปี2560

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง:จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โพสต์31 ก.ค. 2560 19:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 20:00 ]

            
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง:จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง: พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

โพสต์31 ก.ค. 2560 19:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 01:29 ]

         
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงได้จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนคุณธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โพสต์20 ก.ค. 2560 07:38โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 07:39 ]

         
วันที่7กรกฎาคม2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดกิกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยการแห่เทียนรอบตลาดวิหารแดงและนำไปถวายที่วัดวิหารแดงและวัดหนองโพธิ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศร.ร.คุณธรรม

โพสต์20 ก.ค. 2560 06:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 06:02 ]

       
วันที่6ุกรกฎาคม2560โรงเรียนอนุบาลวิวหารแดงได้ส่งครูแกนประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศร.ร.คุณธรรม ณ สพป.สบ2

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี

โพสต์16 ก.ค. 2560 22:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 22:55 ]

           
วันที่12มิถุนายน2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงจัดโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย การใช้และการเชิญธงชาติให้กับนักเรียน


Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


1-10 of 22