โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:46 ]
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสได้ร่วมเข้าอบรมการพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงานตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมให้ก้าวสู้เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...
Comments