กิจกรรมต้นกล้าชุมชน

โพสต์10 ส.ค. 2560 09:14โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 09:20 ]
โครงการต้นกล้าชุมชน จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ จัดในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแยกขยะ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:16
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:14
Comments