การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน

โพสต์10 ส.ค. 2560 08:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 09:23 ]
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสได้เข้าร่วมการพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงานตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมให้ก้าวสู้เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 08:57
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ส.ค. 2560 09:23
Comments