โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

โครงการต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560

โพสต์10 ส.ค. 2560 09:32โดยไม่ทราบผู้ใช้


กิจกรรมต้นกล้าชุมชน

โพสต์10 ส.ค. 2560 09:14โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 09:20 ]

โครงการต้นกล้าชุมชน จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ จัดในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแยกขยะ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน

โพสต์10 ส.ค. 2560 08:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 09:23 ]

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสได้เข้าร่วมการพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงานตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมให้ก้าวสู้เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:46 ]

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสได้ร่วมเข้าอบรมการพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงานตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมให้ก้าวสู้เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...
1-4 of 4