โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:32โดยโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ‎(วารราษฎร์อุปถัมภ์)‎ อำเภวิหารแดง

โรงเรียนวัดโคกกระต่ายได้นำนักเรียนเข้าอบรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560โรงเรียนวัดโคกกระต่าย

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:19โดยโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ‎(วารราษฎร์อุปถัมภ์)‎ อำเภวิหารแดง

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนวัดโคกกระต่ายได้เข้าร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)
1-2 of 2