โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:24 ]

เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

1-1 of 1