อบรมค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

โพสต์11 เม.ย. 2561 08:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2561 00:14 ]


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ได้จัดค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมโดยเชิญคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม คุณครูชนธิกาญจน์  กระสินหอม และคุณครูธนาวัฒน์  นกไทย       ครูโรงเรียนวัดเตาปูน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ทางโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณค่ะ