โครงการคุณธรรม ลูกคลองไทรจ๋า...อย่าเดินแตกแถว

โพสต์11 เม.ย. 2561 23:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2561 23:59 ]
   

 

จากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)พบว่านักเรียนเดินจับกลุ่มคุยกันระหว่างเดินเปลี่ยนคาบเรียน และเดินแตกแถว จึงทำให้ นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรงแถว

  ดังนั้น คณะครูและนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม เรื่องลูกคลองไทรจ๋า        อย่าเดินแตกแถวขึ้น เพื่อให้ นักเรียนเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบ