โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)

โครงการคุณธรรม ลูกคลองไทรจ๋า...อย่าเดินแตกแถว

โพสต์11 เม.ย. 2561 23:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2561 23:59 ]

   

 

จากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)พบว่านักเรียนเดินจับกลุ่มคุยกันระหว่างเดินเปลี่ยนคาบเรียน และเดินแตกแถว จึงทำให้ นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรงแถว

  ดังนั้น คณะครูและนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม เรื่องลูกคลองไทรจ๋า        อย่าเดินแตกแถวขึ้น เพื่อให้ นักเรียนเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบ


อบรมค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

โพสต์11 เม.ย. 2561 08:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2561 00:14 ]


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ได้จัดค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมโดยเชิญคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม คุณครูชนธิกาญจน์  กระสินหอม และคุณครูธนาวัฒน์  นกไทย       ครูโรงเรียนวัดเตาปูน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ทางโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณค่ะ
รร.ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2561 00:06 ]

                                       คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) ได้เข้าร่วมอบรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                                                                                                                         ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1-3 of 3