โรงเรียนบ้านหัวถนน

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:33 ]
โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการสวัสดี การทักทายน้องสวัสดีพี่ทุกเช้าโดยการเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าและการดูแลน้องที่อายุน้อยกว่าตลอดจนการใช้คำพูดที่สุภาพการมีสัมมาคารวะ การสนใจในการเรียนการสอนของครู การร่วมกิจกรรมคุณธรรม ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ การมีน้ำใจกับคนทุกคน เป็นต้น