โรงเรียนบ้านหัวถนน

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:40โดยไม่ทราบผู้ใช้


โรงเรียนบ้านหัวถนน

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:56 ]

 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้นักเรียน รู้จักการเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า ทุกกิจกรรมยามเช้าให้น้องทักทายพี่โดยการสวัสดี ทำความเคารพ และนอกจากนั้นยังให้พูดจาที่สุภาพ และสอนให้รู้จักการมีน้ำใจ กับบุคคลทั่วๆไปด้วย เป็นต้น

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)โรงเรียนบ้านหัวถนน

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:33 ]

โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการสวัสดี การทักทายน้องสวัสดีพี่ทุกเช้าโดยการเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าและการดูแลน้องที่อายุน้อยกว่าตลอดจนการใช้คำพูดที่สุภาพการมีสัมมาคารวะ การสนใจในการเรียนการสอนของครู การร่วมกิจกรรมคุณธรรม ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ การมีน้ำใจกับคนทุกคน เป็นต้น1-3 of 3