โรงเรียนบ้านบางกงอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์31 ก.ค. 2560 02:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 02:12 ]
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.