โรงเรียนบ้านบางกง

โรงเรียนบ้านบางกงอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์31 ก.ค. 2560 02:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 02:12 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนบ้านบางกง

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:29 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560  ครูและนักเรียนแกนนำ พร้อมตัวแทนนักเรียนประชุมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนบ้านบางกงจัดประชุมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 มิ.ย. 2560 02:47โดยadmin wattaopoon   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 02:48 ]

เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบางกง ได้จัดประชุมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อจะเป็นแกนนำในการช่วยคุณครูและเพื่อน ๆ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวไปสู่คววามสำเร็จต่อไปครับ... 
1-3 of 3