โรงเรียนวัดปากน้ำ

ข่าวและกิจกรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 08:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 08:42 ]

วั
นที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้" ณ อาคารวิทยบริการ  สพป.สระบุรี เขต 2

ข่าวและกิจกรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 08:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 08:31 ]

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดปากน้ำเข้าร่วมอบรมการพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2

ข่าวและกิจกรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 08:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 08:09 ]

กิจกรรมคัดแยกขยะโรงเรียนวัดปากน้ำ

1-3 of 3