โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

มารยาทไทย

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:43 ]

ภภาพกิจกรรมการสอนมารยาทไทย

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:20โดยไม่ทราบผู้ใช้

ลูกกตัญญู

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:00โดยไม่ทราบผู้ใช้

โโรงรียนบ้านโป่งเก้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เพื่อปลูกฝังความรักและความกตัญต่อผู้มีพระคุณณต่อมารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามา และะเป็นการสืบสานประเพณีออันดีงามของคนไทย

ความกตัญญ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:08โดยไม่ทราบผู้ใช้

ภาพกิจกรรมการอ่านบทความคุณธรรมในหัวข้อเรื่อง ความกตัญญู

1-4 of 4