โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

มารยาทไทย

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:27โดยโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อำเภอวังม่วง   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:43 ]

ภภาพกิจกรรมการสอนมารยาทไทย

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:20โดยโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อำเภอวังม่วง

ลูกกตัญญู

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:00โดยโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อำเภอวังม่วง

โโรงรียนบ้านโป่งเก้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เพื่อปลูกฝังความรักและความกตัญต่อผู้มีพระคุณณต่อมารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามา และะเป็นการสืบสานประเพณีออันดีงามของคนไทย

ความกตัญญ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:08โดยโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อำเภอวังม่วง

ภาพกิจกรรมการอ่านบทความคุณธรรมในหัวข้อเรื่อง ความกตัญญู

1-4 of 4