โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:40 ]
เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2560  ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี เพื่อฝึกระเบียบวินัยในการเดินแถว