โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:40 ]

เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2560  ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี เพื่อฝึกระเบียบวินัยในการเดินแถว

Untitled Post

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:06 ]


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมซ้อมเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในระเบียบแถว ซึงกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนในการพัฒนาระเบียบวินัย

1-2 of 2