กิจกรรมโรงเรียนในอำเภอวังม่วง

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อำเภอวังม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

                โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด              โรงเรียนอนุบาลวังม่วง           โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม

                โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์                       โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์        โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

                โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง                       โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี    โรงเรียนวัดปากน้ำ