เมื่อวันศุกร์ 7 ก.ค. 2560 ท่านผู้อำนวยการบุญรวม สังข์น้อย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดร่องแซง จ.สระบุรี เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงามเป็นคนดีของสังคม...