อบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2560 03:45 ]

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ สพป.สบ.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ..