กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

โพสต์22 ก.ค. 2560 23:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 19:14 ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2560 ท่านผู้อำนวยการบุญรวม สังข์น้อย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนชั้นป.4-6 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพื่อถอดบทเรียนเรื่องการใช้โทรศัพท์ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)