โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

โพสต์22 ก.ค. 2560 23:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 19:14 ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2560 ท่านผู้อำนวยการบุญรวม สังข์น้อย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนชั้นป.4-6 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพื่อถอดบทเรียนเรื่องการใช้โทรศัพท์ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)ถวายเทียนพรรษา

โพสต์9 ก.ค. 2560 02:50โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2560 03:36 ]

เมื่อวันศุกร์ 7 ก.ค. 2560 ท่านผู้อำนวยการบุญรวม สังข์น้อย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดร่องแซง จ.สระบุรี เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงามเป็นคนดีของสังคม...อบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2560 03:45 ]

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ สพป.สบ.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ..


1-3 of 3