โรงเรียนวัดโพนทอง

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 22:10 ]

ค่ายเรียนรู้
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9618 ข่าวสดรายวัน
ค่ายเรียนรู้ นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผอ. โรงเรียนวัดโพน สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ครูนำนักเรียนเข้าค่าย 
"Obec ActiveLearning Camp" กับกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยความสนุกสนาน (หน้า 19) 

Comments