โรงเรียนวัดโพนทอง

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พุทธศักราช 2560

โพสต์28 ม.ค. 2561 02:12โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 04:00 ]

 

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสต์5 ธ.ค. 2560 06:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2560 07:10 ]โรงเรียนวัดโพนทอง

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 22:10 ]


ค่ายเรียนรู้
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9618 ข่าวสดรายวัน
ค่ายเรียนรู้ นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผอ. โรงเรียนวัดโพน สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ครูนำนักเรียนเข้าค่าย 
"Obec ActiveLearning Camp" กับกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยความสนุกสนาน (หน้า 19) 

1-5 of 5

Comments