กิจกรรมอบรมคุณธรรมของโรงเรียนวัดโคกกลาง

โพสต์3 ส.ค. 2560 19:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 21:07 ]
                                                                                    กิจกรรมอบรมคุณธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักการคิดค้นคว้าถึงปัญหาที่มีต่อทาง
                       โรงเรียนว่าปัญหา และแก้ไขว่าควรจะมีทางแก้ไขทางด้านใดได้บ้างโดยจะมีหัวข้อและให้นักเรียน
                 ได้ออกแนวคิดวิธีการแก้ไขโดยระดมหัวคิดเป็นกลุ่มและนำวิธีการแก้ไขเหล่านั้นมาพัฒนาโรงเรียนของตนเอง