โรงเรียนวัดโคกกลาง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำความสะอาดวัดโคกกลาง

โพสต์3 ส.ค. 2560 20:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 20:47 ]

                                                                                               ทำพิธีทำบุญตักบาตรไหว้พระ   
             ไหว้พระทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10
ทรงพระราชสมภพ
                     
  วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เมื่อเวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง 
                                                                                                       นักเรียนทำความสะอาดวัดโคกกลาง

กิจกรรมอบรมคุณธรรมของโรงเรียนวัดโคกกลาง

โพสต์3 ส.ค. 2560 19:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 21:07 ]

                                                                                    กิจกรรมอบรมคุณธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักการคิดค้นคว้าถึงปัญหาที่มีต่อทาง
                       โรงเรียนว่าปัญหา และแก้ไขว่าควรจะมีทางแก้ไขทางด้านใดได้บ้างโดยจะมีหัวข้อและให้นักเรียน
                 ได้ออกแนวคิดวิธีการแก้ไขโดยระดมหัวคิดเป็นกลุ่มและนำวิธีการแก้ไขเหล่านั้นมาพัฒนาโรงเรียนของตนเอง


                                     

                                                                                                    


1-2 of 2