โรงเรียนวัดคลองห้า ได้ดำเนินการ ขยายผลการดำเนินงาน

โพสต์22 ส.ค. 2560 06:36โดยไม่ทราบผู้ใช้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม
"ค่ายเยาวชนคนดี...เด็กดีสร้างได้" ประจำปีการศึกษา 2560


...............เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและต่อยอดพัฒนาโครงการฯให้เป็นโครงการนำร่องต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและ เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายของรัฐ "Thailand 4.0" ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...ครับ...

Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/

Website : https://watklongha.blogspot.com/

ą
28.jpg
(54k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
29.jpg
(55k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
30.jpg
(52k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
31.jpg
(55k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
32.jpg
(44k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
33.jpg
(53k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
34.jpg
(44k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
35.jpg
(52k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
36.jpg
(63k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
37.jpg
(45k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
38.jpg
(54k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
39.jpg
(43k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
40.jpg
(50k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
41.jpg
(69k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
42.jpg
(110k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
43.jpg
(90k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
44.jpg
(93k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
45.jpg
(44k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
46.jpg
(75k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
47.jpg
(70k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
48.jpg
(50k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
49.jpg
(60k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
50.jpg
(58k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
51.jpg
(64k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
52.jpg
(56k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
53.jpg
(56k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
54.jpg
(70k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
55.jpg
(46k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
56.jpg
(49k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
57.jpg
(62k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
58.jpg
(55k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
ą
59.jpg
(52k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:36
Comments