โรงเรียนวัดคลองห้า ได้ดำเนินการ ขยายผลการดำเนินงาน

โพสต์22 ส.ค. 2560 06:29โดยไม่ทราบผู้ใช้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม
"ค่ายเยาวชนคนดี...เด็กดีสร้างได้" ประจำปีการศึกษา 2560

...............เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและต่อยอดพัฒนาโครงการฯให้เป็นโครงการนำร่องต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและ
 เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามนโยบายของรัฐ "Thailand 4.0" ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...ครับ...


Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/
Website : https://watklongha.blogspot.com/
ą
28.jpg
(54k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
29.jpg
(55k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
30.jpg
(52k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
31.jpg
(55k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
32.jpg
(44k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
33.jpg
(53k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
34.jpg
(44k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
35.jpg
(52k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
36.jpg
(63k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
37.jpg
(45k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
38.jpg
(54k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
39.jpg
(43k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
40.jpg
(50k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
41.jpg
(69k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
42.jpg
(110k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
43.jpg
(90k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
44.jpg
(93k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
45.jpg
(44k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
46.jpg
(75k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
ą
47.jpg
(70k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ส.ค. 2560 06:29
Comments