โรงเรียนวัดคลองห้าจัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:21 ]


         ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2560 - 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองห้าจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...ครับ...

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/
Website : https://watklongha.blogspot.com/
Comments