โรงเรียนวัดคลองห้า

โรงเรียนวัดคลองห้า ได้ดำเนินการ ขยายผลการดำเนินงาน

โพสต์22 ส.ค. 2560 06:36โดยไม่ทราบผู้ใช้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม
"ค่ายเยาวชนคนดี...เด็กดีสร้างได้" ประจำปีการศึกษา 2560


...............เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและต่อยอดพัฒนาโครงการฯให้เป็นโครงการนำร่องต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและ เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายของรัฐ "Thailand 4.0" ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...ครับ...

Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/

Website : https://watklongha.blogspot.com/

โรงเรียนวัดคลองห้า ได้ดำเนินการ ขยายผลการดำเนินงาน

โพสต์22 ส.ค. 2560 06:29โดยไม่ทราบผู้ใช้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม
"ค่ายเยาวชนคนดี...เด็กดีสร้างได้" ประจำปีการศึกษา 2560

...............เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและต่อยอดพัฒนาโครงการฯให้เป็นโครงการนำร่องต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและ
 เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามนโยบายของรัฐ "Thailand 4.0" ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...ครับ...


Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/
Website : https://watklongha.blogspot.com/

กิจกรรมบอกข่าวเล่าความดี_โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:13โดยไม่ทราบผู้ใช้        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมบอกข่าวเล่าความดีในโครงการโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนรักษาศีลห้า ด้วยการสรุปบันทึก ในสมุดบันทึกความดีด้วย 7 กิจวัตรประจำวัน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/
Website : https://watklongha.blogspot.com/

โรงเรียนวัดคลองห้าจัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:21 ]         ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2560 - 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองห้าจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต...ครับ...

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


Cr.ปญฺญาเชฏฺโฐ/ภาพข่าว 
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Watklongha/
Website : https://watklongha.blogspot.com/

1-4 of 4