ประชุมสภานักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม 13 มิ.ย. 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 21:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 21:33 ]
 
            วันที่ 13 มิ.ย. 2560 สภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง นำโดย เด็กหญิงพิยดา มากมี จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ลูกห้วยทองหลางยิ้มง่ายไหว้สวย ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ สภานักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยทองหลางจะดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกการกราบเบญจางคประดิษฐ์และฝึกการไหว้ 3 ระดับ แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะครูทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ การประเมินผลจะประเมินผลนักเรียนเป็นนรายบุคคล  ตั้งเป้าการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย. 2560 เป็นระยะเวลา 3 เดือน