นักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายเยาวชนคนดี 30 พ.ค.2560

โพสต์7 ก.ค. 2560 01:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 01:41 ]
           เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 แกนนำนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง เด็กหญิงพิยดา  มากมี  เด็กหญิงทิพวรรณ เกิดสูง และเด็กหญิงอารยา ววรณ์ประเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี.... เด็กดีสร้างได้  
Comments