กิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดห้วยทองหลาง 27 มิ.ย. 2560

โพสต์7 ก.ค. 2560 01:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 01:40 ]
        เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่นักเรียนตามหลักพุทธศาสนา  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอภิสิทธิ์ วัดห้วยทองหลาง มาเป็นวิทยากร