อบรมคณะครูโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)รุ่นที่ 4 วันที่ 21 พ.ค. 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:05โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 01:38 ]
    
   
        เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดห้วยทองหลางเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) รุ่นที่ 4 วันที่ 27 มิ.ย. 2560 การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงการ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง นางดัสสนี สังข์วงษ์ คณะครู และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  6 คน