กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

โพสต์27 ก.ค. 2560 01:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 01:43 ]
 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทย รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและใช้คำภาษาไทยได้ถูกต้อง

Comments