คณะครูอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์27 ก.ค. 2560 00:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 01:10 ]
 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เพื่อให้ผู้บริหารและคณะคุณครูมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม             เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จได้


Comments