โรงเรียนวัดหนองสะเดา

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
                    เมื่อวันที 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไป
Comments