ได้นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:48 ]
ได้นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรมได้นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรมได้นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผอ.เขต