ภาพผู้บริหารและคณะครูเข้าอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:09โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 23:10 ]
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ะผู้บริหารและคณะครู  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 
 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ  ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  
 และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนต่อไป

Comments