นักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 23:29โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนวัดบ้านจานได้นำนักเรียนแกนนำ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน                                     เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม                                                   และนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโรงเรียนคุณธรรมต่อไปComments