โรงเรียนวัดบ้านจาน

นักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 23:29โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนวัดบ้านจานได้นำนักเรียนแกนนำ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน                                     เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม                                                   และนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโรงเรียนคุณธรรมต่อไปภาพผู้บริหารและคณะครูเข้าอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:09โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 23:10 ]

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ะผู้บริหารและคณะครู  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 
 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ  ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  
 และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนต่อไป

1-2 of 2